Start

SLIMFIT

Menu
Terug naar Inspiratie

Overzicht

Zeven Habits van Covey
CB Het Talent in Emmen heeft de zeven Habits van Covey in simpele, kindgerichte bewoordingen uitgewerkt. Kinderen kunnen deze test maken en aangeven in hoeverre zij de verschillende gewoonten eigen hebben gemaakt. Geïnteresseerd in de achtergronden? Lees er hier meer over!

Werken met een portfolio
Op de Sterrenschool in Apeldoorn wordt er met een portfolio gewerkt. In dit document staat beschreven wat een portfolio is en hoe je dit op school kunt implementeren.

Ook op de Toverbal in Breda wordt er gewerkt met een portfolio. In dit document omschrijven zij hun visie, de rol van het portfolio en de praktische organisatie van de oudergesprekken. Tevens vind je hier een format van hun portfolio.

Organisatie van de zorg
Nieuwsgierig hoe de zorg geregeld wordt op een school uit cel 7,8,9? De Diamant uit Apeldoorn geeft in dit document meer informatie over wie waarvoor verantwoordelijk is. Tevens heeft de Diamant een jaarrooster ontwikkeld voor de zorgcyclus (PDCA).

Overdracht ontwikkeling van kinderen
Wanneer een school kiest voor het werken met vakspecialisten, zal er nagedacht moeten worden over de overdracht. Hoe weet ik wat de kinderen uit mijn basisgroep bij de rekenlessen van mijn collega leren? Regelmatig overleg is noodzakelijk. De Diamant heeft hiervoor een jaarrooster opgesteld. Bekijk het rooster hier!

Volgen van leerlingen op een SBO school
Er zijn een aantal SBO scholen in Nederland die hun onderwijs anders organiseren, met het doel om nog beter aan te sluiten op de verschillende ontwikkel- en onderwijsbehoeften van kinderen. Hieronder staan een aantal voorbeelden van documenten die van groot belang zijn bij het volgen van leerlingen (binnen het SBO).

Werken met een individueel ontwikkelingsplan
Op de Master in Sneek wordt er gemerkt met individuele ontwikkelingsplannen (IOP). Dit is een plan dat door de  groepscoach voor elke leerling  gemaakt wordt. 3 maal per
jaar wordt een IOP gemaakt. Elke IOP beslaat ongeveer 13 lesweken. Voor de
zomervakantie maakt de groepscoach de eerste IOP voor het volgende schooljaar.

Bekijk hieronder een aantal documenten over het IOP!