Start

SLIMFIT

Menu
Terug naar Inspiratie

Overzicht

Organisatie kleine school
Hoe organiseer je het onderwijs op een kleine school op een handige manier? In deze presentatie van de Driesprong in Wahlwiller wordt toegelicht wat hoe zij tegen onderwijs aankijken en hoe het onderwijs in units wordt georganiseerd.

Ook de Toverbal in Breda heeft een document ontwikkeld waarin hun visie en organisatie staan omschreven. Bekijk hem hier!

Kijkje in de praktijk
Wil je graag meer informatie over hoe het onderwijs er op een school in cel 4,5,6 uitziet? Bekijk dan onderstaande filmpjes van de Dionysius in Schinnen!
Ook de Akker in Heerenveen heeft een filmpje gemaakt over hoe hun dagelijks onderwijs wordt vormgegeven. Je bekijkt hem hieronder.Net als de Akker heeft ook het Kompas een filmpje gemaakt over hun onderwijs. Bekijk het hieronder.


Op de Gabriëlschool in Delft wordt er met een unit 1 (groep 1-2-3) gewerkt. In het dagrooster zijn dagelijks 2 unituren opgenomen. De kinderen werken dan groepsdoorbrekend in hoeken, in een taalklas of een rekenklas. Nieuwsgierig? Bekijk dan snel de presentatie met foto's!

Op 't Hof in Tricht is een Slim Fit school uit cel 6. Bekijk hieronder hoe het onderwijs bij hen wordt vormgegeven.Ook de Beatrixschool in Zoetermeer heeft een filmpje gemaakt over wat unitonderwijs inhoudt. Bekijk hem hieronder!


Hieronder laat de Wereldwijzer uit Hoorn zien hoe het onderwijs bij hen wordt georganiseerd.De Tamarisk in Biddinghuizen organiseert zijn onderwijs eveneens op een andere manier. Bekijk hieronder een korte impressie!Last, but not least, laat PCBS Beemte in deze interactieve, prachtige presentatie zien hoe het onderwijs bij hen op school wordt georganiseerd.