Start

SLIMFIT

Menu
Terug naar Inspiratie

Overzicht

Integrale Kindcentra
In onderstaand filmpje van de Sterrenschool in Apeldoorn en Laterna Magica in Amsterdam is te zien hoe het dagelijks reilen en zeilen op Intregrale Kindcentra eruit ziet. In deze centra worden opvoeding en onderwijs gecombineerd en is er sprake van een doorgaande lijn 0-13 jarigen. Nieuwsgierig? Bekijk het filmpje!Ook Mondomijn is een IKC. De school is in 2010 nieuw gestart. Ter uitwerking van hun visie en als leidraad voor het ontwerpen van nieuwbouw heeft het team een beeldend Programma van Eisen gemaakt. 5 Jaar later maakte het team  een magazine over de huidige stand van zaken op de school. Het magazine is gemaakt door kinderen, ouders, teamleden en andere betrokkenen, bekijk hem hier.

De visie van de Sterrenschool op onderwijs
Er zijn verschillende Sterrenscholen in Nederland. Hoe ziet de visie op onderwijs er bij deze scholen uit? Sterrenschool Apeldoorn geeft een inkijkje in hun visiedocument.

Ben je juist nieuwsgierig naar hoe de organisatie er op een Sterrenschool in de praktijk uitziet? De Liniedoorn geeft met dit document een kijkje in het reilen en zeilen van de onderbouwunit.

Flexibele onderwijstijden
Wil je meer weten over de verlofkaarten die, vanwege de  flexibele onderwijstijden, op de Sterrenschool worden gebruikt? Bekijk dan een voorbeeld van aanwezigheidsregistratie van een leerling. Ook leerkrachten hebben een verlofkaart. Bekijk hier een verlofkaart op jaarbasis en per maand.

Indeling van de ruimten
De Diamant in Apeldoorn is een school uit cel 9. In deze presentatie laten ze door middel van een plattegrond en impressies zien hoe hun school er uit ziet. In bijgaand document wordt de plattegrond verder toegelicht en wordt nadere informatie gegeven over de werkwijze op de Diamant.

Voorbeeldroosters
Een van de onderwijsstromingen op de Diamant is het ontwikkelingsgericht onderwijs. In bijgaand document is een weekrooster voor de groepen 5 t/m 8 te zien. Per jaargroep staat aangegeven wat ze gedurende de week doen en welk personeelslid waarvoor verantwoordelijk is.

Basisschool Het Palet laat in onderstaande roosters zien hoe de samenwerking tussen de groepen 8 wordt vormgegeven. Op de roosters is duidelijk te zien dat er afstemming plaatsvindt tussen de 2 parallel- groepen. Tevens kun je bekijken hoe de roosters in  de dagplanning terugkomen.

Het Palet heeft een rooster ontwikkeld voor de inzet van het ondersteunend personeel. Hierop is te zien wie welke ondersteuning biedt en voor welke kinderen dit van toepassing is.

De Masten werken in een onderbouwunit met groep 1-2-3. In dit rooster vind je de taak- en rolverdeling van het personeel terug. Hierbij maken ze gebruik van een roosterformat, waarin de basisonderdelen voor een definitief rooster al zijn opgenomen,

Kijkje in de praktijk
In onderstaand filmpje van DOK12 is te zien hoe een dag van een kind eruit ziet op de school. Nieuwsgierig, bekijk hem snel!Op de Hagehorst in Breda geeft men onderwijs op maat: ieder kind volgt zijn eigen leerroute met behulp van de speelleerklas en de plusklas. Een team van leerkrachten en onderwijsassistenten verzorgt het onderwijs in circuitvorm in de thuisgroep voor taal, rekenen, schrijven en computervaardigheden. Bekijk in dit filmpje hoe zij het SlimFit concept in de praktijk toepassen.De Diamant in Apeldoorn is een TOM school, waar meerdere onderwijsconcepten een plekje hebben gekregen. In onderstaand filmpje wordt meer verteld over deze school.


De Diamant Slim Fit from Marius Berendse on Vimeo.Panta Rhei Coevorden, voorbeeld van een kleine school.