Start

SLIMFIT

Menu
Terug naar Inspiratie

Overzicht

Taken en rollen personeel
Op de Masten zijn zowel leerkrachten als onderwijsassistenten werkzaam. In bijgaand document vind je een uitwerking van hun taken en rollen, evenals een toelichting op de organisatie van het onderwijs van de school.