Start

SLIMFIT

Menu
Terug naar Inspiratie

Overzicht

Dynamische zandloper
In dit model van KC Westerbreedte staat overzichtelijk weergeven hoe het personeel binnen de organisatie is verdeeld.

Inzet van andere functionarissen
Op veel Slim Fit scholen wordt gewerkt met andere functionarissen. In deze paragraaf staan een aantal voorbeelden omschreven. Zo  maakt OBS Wereldwijzer in Hoorn gebruik van een English Native Speaker, die in alle groepen Engels verzorgt. In onderstaand filmpje is te zien hoe dit in zijn werk gaat.


Op de Sterrenschool in Apeldoorn wordt gebruik gemaakt van combifunctionarissen, die samen met de leerkrachten verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van kinderen. Nieuwsgierig waar zo iemand zich mee bezig houdt? Lees dan hier de Functiebeschrijving.

Daarnaast zijn er ook veel scholen die gebruik maken van leraarondersteuners of onderwijsassistenten. Leerplein055 heeft een functieomschrijving gemaakt van een leraarondersteuner. Hier lees je wat deze functie inhoudt.

Competenties van personeel op een Onderwijs Anders school
Op de Masten hebben ze een kwaliteitskaart personeel ontwikkeld. Op deze kaart is te lezen aan welke eigenschappen en competenties een leerkracht op de Masten moet voldoen. ok DOK12 heeft een onderzocht waar een personeelslid dat op deze school wil werken aan moet voldoen. Bekijk hun competentieprofiel hier! Op de Gabriëlschool hebben ze een competentieprofiel voor specialisten opgesteld. Hierin staat per specialist (bijv. taalcoördinator/ cultuurcoördinator) omschreven welke eigenschappen zij moeten hebben en voor welke taken zij verantwoordelijk zijn.