Start

SLIMFIT

Menu
Terug naar Inspiratie

Overzicht

Omgaan met hoogbegaafdheid
Basisschool de Klim-Op in Hoornaar licht in dit document toe hoe zij met cognitief (hoog) begaafde kinderen omgaan. Ook vertellen zij hoe de plusklas bij hen op school wordt vormgegeven.

Kwaliteitskaart plustaken
Op de Masten hebben ze een kwaliteitskaart plustaken ontwikkeld, waarin staat omschreven welke regels en afspraken de school hanteert rondom verrijking. Bekijk hem hier!