Start

SLIMFIT

Menu
Terug naar Inspiratie

Overzicht

Communicatie met ouders over het veranderproces
Wanneer je als school een verandertraject start, is het belangrijk om hier regelmatig met ouders over te communiceren, bijvoorbeeld via nieuwsbrieven, artikelen op de website en het regelmatig organiseren van ouderavonden. De Catharinaschool heeft een voorbeeld presentatie ingestuurd om bij ouderavonden te gebruiken. Bekijk hem hier. De Diamant in Apeldoorn heeft, samen met een aantal kinderen, een krant gemaakt waarin buurtbewoners geïnformeerd worden over de ontwikkelingen op de school. De Toverbal in Breda heeft tijdens het veranderproces ouderavonden georganiseerd om ouders te informeren en betrekken bij de ontwikkelingen. Tijdens de eerste ouderavond werd de visie, formatie en groepsorganisatie verduidelijkt. Op de tweede ouderavond werd vervolgens toegelicht hoe de organisatie er in de praktijk uitziet. Op de Masten is er een brief naar de ouders verstuurd, waarin uitgelegd wordt waarom de school ervoor kiest om in units te gaan werken. Basisschool Sint Anna uit Molenschot heeft ervoor gekozen om een ouderforum op te richten. Dit forum werd regelmatig geraadpleegd en betrokken bij de inhoud van het veranderproces. Je leest er hier meer over!

Contact met ouders
OBS Klim-op heeft een protocol ouderhulp ontwikkeld, waarin zij aangeven op welke manieren ouders een bijdrage kunnen leveren op school. Tevens is in dit document de gedragscode die hiermee gepaard gaat, te vinden.

OBS De Torenuil heeft een protocol klassenouders opgesteld,  waarin precies omschreven staat wat de taken van een klassenouder zijn.

OBS Wereldwijzer heeft een filmpje gemaakt rondom ouderbetrokkenheid. Hierin is te zien wat de rol van de ouders is in de school.Ben je geïnteresseerd in zaken rondom educatief partnerschap met ouders? Bekijk dan hier enkele dia's om de basale theorie eigen te maken!

Op Sint Anna in Molenschot hebben ze een communicatieplan ontwikkeld, waarin staat aangegeven op welke manier de school het contact met ouders onderhoudt en vormgeeft.

Het team van basisschool Wittering werkt veel met ouders samen. Onderstaand filmpje
van hun sportdag is gemaakt door ouders en ook volledig georganiseerd door ouders.
Een mooi voorbeeld van partnerschap!


Inzet social media
Wil je als school graag meer doen met social media? Bekijk dan hier een preview van de Facebook pagina van OBS Klim-op en ontdek op welke manier dit medium ingezet in het contact met ouders.

Brede school
Basisschool de Aldenhove is een Brede School. In dit filmpje zie je wat de school voor activiteiten onderneemt in samenwerking met de omringende instellingen.Integrale Kindcentra
KC 't Boschveld is een kindcentrum waar onderwijs en opvang gecombineerd worden. In samenspraak met zowel basisschool als kinderopvang is er een projectplan opgesteld om de buitenschoolse opvang consequent en onderbouwd te kunnen organiseren. In dit plan lees je wat het KC voor oplossing heeft gevonden en waar je allemaal rekening mee moet houden bij het organiseren van de buitenschoolse opvang.

Nieuwsgierig naar kindcentra in de praktijk? Bekijk dan onderstaand filmpje van Mondomijn in Helmond.


Werken met een evenemententeam
Op De Torenuil in IJsselstein wordt er gewerkt met een evenemententeam.  Dit team is opgestart met als doel zoveel mogelijk niet direct les gerelateerde taken bij de leerkracht weg te halen. De leerkracht kan deze extra tijd gebruiken voor het verder vormgeven van de lessen. Zo wil de Torenuil dat de deskundigheid onder leerkrachten omhoog gaat. Er moet een verdiepingsslag plaatsvinden. Het evenemententeam draait nu een jaar zelfstandig. Er zijn nog wel ontwikkelpunten maar we zien zeker een groei.

In deze bestanden vind je meer informatie over het evenemententeam.

Samenwerking peuterspeelzaal en basisschool rondom VVE
De Toverbal in Breda heeft de samenwerking gezocht met een peuterspeelzaal om VVE verder vorm te geven. In het bijbehorende
projectplan  staan de doelen en acties omschreven.

Samenwerking Stichting Mees (Kinderdagcentrum) en basisschool Olympia
Stichting Mees is een Kinderdagcentrum voor kinderen met een verstandelijke beperking. Gedurende 1 dagdeel in de week draaien de kinderen mee op de reguliere basisschool. In onderstaand, prachtig filmpje zie je hoe dit gaat.