Start

SLIMFIT

Menu
Terug naar Inspiratie

Matrix ICT Slim Fit
Het ICT cluster heeft een matrix ontwikkeld rondom de ICT ontwikkelingen op een school. Deze matrix kan een totaaloverzicht bieden van de ICT-Slim Fit situatie in de school. Wat wordt er op dit moment wel / niet aan ICT gedaan? De gesprekken die ontstaan tijdens het invullen kunnen  input zijn voor de schoolontwikkeling. Ook kan de matrix gebruikt worden om de gewenste ontwikkeling voor een bepaalde periode  aan te geven.