Start

SLIMFIT

Menu
Terug naar Inspiratie

Overzicht

Algemeen
In traditionele scholen wordt uitgegaan van het afpelprincipe; eerst de plus-kinderen aan het werk, dan de basisgroep en tot slot de verlengde instructiegroep.  Bij een flink aantal Onderwijs Anders scholen wordt aan deze drie groepen apart instructie gegeven, waardoor er in kleine groepen aan de onderwijsbehoeften van kinderen tegemoet kan worden gekomen. Op deze wijze wordt differentiatie georganiseerd.

Instructies op niveau
Op veel (SBO) scholen wordt er divergent gedifferentieerd. Kinderen krijgen in kleine groepjes instructie op niveau. Op deze manier kan de leerkracht goed aansluiten bij het niveau van het kind en de ontwikkeling van het kind nauwgezet volgen. Hier vind je een voorbeeld  van hoe de instructies in het rooster worden weggezet. Vooral nieuwsgierig hoe je een groepsinstructieplan maakt? Bekijk dan hier een voorbeeld.