Start

SLIMFIT

Menu
Terug naar Inspiratie

Overzicht

 

Werken met IPC
Op KBS De Liniedoorn wordt er gewerkt met IPC. De school heeft een document ontwikkeld waarin staat aangegeven hoe de doorgaande lijn per vakgebied eruit ziet en welke vermogens (theorie van IPC) er per unit aan de orde komen. Handig!


Doorgaande leer- en ontwikkellijnen
Op Mondomijn wordt er gewerkt met leerlijnen. Elk kind kan zich op zijn eigen tempo en wijze ontwikkelen. In deze 6 PDF bestanden zijn de leer- en ontwikkelingsgebieden uitgewerkt voor de volgende leerlijnen:


CB Het Talent in Emmen heeft leerlijnen van de verschillende vakgebieden op overzichtelijke, kindgerichte wijze uitgewerkt. De school werkt met fasen die kinderen kunnen doorlopen. Op rekengebied kan het kind in een andere fase zitten dan op taalgebied. Op deze manier is zowel voor leerkrachten, ouders, als kinderen duidelijk waar het kind staat en aan welke doelen gewerkt kan worden.

Ook op SBO scholen wordt er gewerkt met leerlijnen. Bijgaand een voorbeelddocument van kindgerichte doelen voor leen startende lezer. Wil je graag nog meer voorbeelden? Klik dan op onderstaande link: http://www.nldata.nl/sbomerlijn/cgi-oic/pagedb.exe/show?no=1371&fromno=910

Werken met kernconcepten
Op de Toverbal in Breda wordt met kernconcepten gewerkt. Dit zijn brede thema's, waarin doelgericht en op projectmatige wijze aan wereldoriëntatie en de creatieve vakken (en de basisvakken) gewerkt kan worden. In onderstaande documenten vind je hier meer informatie over.

Wittering is bezig met het ontwikkelen van een volgsysteem, waarin de ontwikkeling van kinderen gedurende het werken aan de kernconcepten vastgelegd kan worden. Bekijk alvast een eerste versie!

Doorgaande leerlijn Estafette
De Master uit Sneek heeft de doorgaande leerlijn van Estafette overzichtelijk uitgewerkt. Bekijk de bijbehorende documenten hieronder

Daarnaast heeft de Toverbal beleid ontwikkeld op wanneer een kind aan de Estafetteloper mee mag doen. Bekijk het hier!

Thematisch werken
Op de Masten wordt er voor wereldoriëntatie en de creatieve vakken thematisch gewerkt. Het team besluit aan de hand van doelen, gekoppeld aan de kerndoelen, welke thema's het voor dat schooljaar gaat uitwerken. Bekijk het overzicht met de doelen, en de uitgewerkte  jaarplanning!

Vervolgens vertaalt het team van de Masten de jaarplanning naar een themaplanning en een weekplanning. Bekijk hieronder een aantal voorbeelden, of maak gebruik van het lege format om zelf een thema te ontwerpen!