Start

SLIMFIT

Menu
Terug naar Inspiratie

Wat is Slim Fit?De kern van Slim Fit; download de flyer

Bekijk een dag uit het leven van een leerling, van de Beemte.

Overzicht

Plan van aanpak
Onderstaande documenten bevatten een plan van aanpak om het onderwijs anders te organiseren van basisschool 'Op de Sterkenberg' (inmiddels gesloten) en basisschool 'Vilt'. Per laag wordt concreet beschreven hoe de organisatie eruit ziet. Het format kan als leidraad dienen bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van een plan van aanpak rondom het anders organiseren van onderwijs.

Basisschool Den Krommen Hoek heeft in een overzichtsdocument praktisch en helder omschreven hoe de school zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld op de verschillende lagen van de Slim Fit app. Bekijk het hier!

De Masten heeft een presentatie gemaakt over hoe de school zich heeft ontwikkeld / de komende jaren wil ontwikkelen.  Bekijk beide documenten hieronder.

Ook heeft de Masten de geplande ontwikkeling voor het komend schooljaar weggezet in een jaarplanning. Bekijk hier het voorbeeld!

Kwaliteitsbeleid
Hoe breng je als school je kwaliteitsbeleid duidelijk in beeld? Basisschool Klim-Op laat in deze presentatie zien hoe je eenvoudig inzicht kunt geven in kwaliteitsbeleid.

PCBS Beemte heeft op basis van de Golden Circle (Simon Sinek) en het 9 velden model een borgingsdocument ontwikkeld, waarin wordt aangegeven waarom, hoe en op welke wijze het onderwijs op de school georganiseerd wordt. Bekijk het hier!

Slim Fit traject in beeld
In onderstaande Prezi is te zien welke stappen OBS Wereldwijzer heeft doorlopen gedurende het Slim Fit traject. Het geeft een kijkje in de keuken van een Slim Fit school.Het levend houden van de visie
Alle scholen hebben een visie; ze weten waar ze voor staan en waar ze voor willen gaan. Maar hoe zorg je voor een levende visie, bij (nieuwe) personeelsleden, ouders en andere betrokkenen? In dit document van de Diamant worden wat tips gegeven.