Start

SLIMFIT

Menu
Terug naar Inspiratie

Overzicht

Wat is belangrijk bij een Slim Fit traject?
In onderstaande Prezi laat OBS Wereldwijzer zien wat er bij een Slim Fit traject komt kijken.Daarnaast vertellen leerkrachten van de Zonnewijzer in Hoorn wat er op hun school bij het veranderproces kwam kijken en hoe ze hiermee om zijn gegaan.Scholing leraarondersteuners
Bij Leerplein055 worden leraarondersteuners extra geschoold op didactisch en pedagogisch gebied. Nieuwsgierig hoe zo'n opleiding eruit ziet? Bekijk hier een voorbeeld!

Beleidsplannen
Wil je graag een beleidsplan Kunst en Cultuur opstellen? Bekijk een voorbeeld van KBS De Liniedoorn!

Ben je juist nieuwsgierig naar een beleidsplan rondom het bevorderen van ouderbetrokkenheid? Bekijk dan opnieuw een voorbeeld  van de Liniedoorn!

Werken aan de professionele cultuur
In deze presentatie van KBS De Liniedoorn wordt achtergrondinformatie gegeven over de professionele cultuur. Er wordt aandacht besteed aan de verschillende groepsfasen die een team doorloopt, het geven van feedback, werken met complimenten, het Johari venster en het uitvinden van je drijfveren.

Overlegstructuur
Wanneer je als school het onderwijs anders gaat organiseren, vinden er verschuivingen in verantwoordelijkheden plaats. Veel scholen kiezen ervoor om te gaan werken in units, een soort 'mini-schooltjes' die zelfstandig functioneren. Dit heeft ook gevolgen voor de overlegstructuur van de school als geheel. In dit document van de Diamant in Apeldoorn wordt toegelicht hoe de overlegstructuur op een cel 9 school eruit ziet. Tevens vind je hier een jaarrooster ; welke vergadering vindt wanneer plaats?

Op zoek naar nog meer voorbeelden? Bekijk dan de voorbeelden van De Buut en St Anna!

Samen bouwen
Het team van de Klimop in Zwaag heeft gezamenlijk de indeling voor het nieuwe schooljaar gemaakt. Er was ruim formatie voor drie groepen, maar te weinig om vier groepen te maken. Het team heeft de weekindeling gemaakt met de Slim Fit 'blokken' en kaartjes met hoeveel dagdelen de teamleden (ook onderwijsassistent en de vakleerkracht gymnastiek) beschikbaar waren. Hiermee is een sluitende formatie gemaakt. Het getuigt dat Slimfit-denken leidt tot directe en intensieve samenwerking.

indeling

In dezelfde categorie ook een voorbeeld van het Ooievaarsnest. In bijgaande presentatie laten ze zien hoe hun tussentijdse evaluatie is vormgegeven en wat dit betekent voor de invulling van de rest van het veranderproces.

Leiderschap op een Slim Fit school
Wat wordt er aan leiderschap gevraagd wanneer je als school besluit je onderwijs anders te gaan organiseren? Lees dit interview met Bettine Bakker, voormalig directeur van DOK12 en momenteel directeur van IKC de Hoven, en kom erachter!

Werken met een veranderteam
Alle Slim Fit scholen hebben gedurende het traject gewerkt met een veranderteam. Dit team, vaak bestaande uit directeur, IB-er en een paar leerkrachten, is het kartrekkersteam van de school. In bijgaand document van de Masten lees je hier meer over. Ook á Hermkes heeft een document aangeleverd over wat de taken zijn van het veranderteam op hun school.

Communicatieplan
Wanneer een school bezig is om het Slim Fit concept te implementeren, is het van belang om verschillende betrokkenen op de hoogte te houden van de vorderingen. Betrokkenen zijn bijvoorbeeld het bestuur, het team en de ouders. Bekijk de communicatieplannen van Drieluik en de Beemte om te lezen hoe zij dit hebben aangepakt!

Organisatiestructuur
Hoe ziet de organisatiestructuur van een Slim Fit school eruit? Bekijk hier organogrammen van de Paus Joannes en de Aldenhove!