Start

SLIMFIT

Menu


Slim Fit Box

Wat is de Slim Fit Box?
De Slim Fit Box is een model waarin negen verschillende manieren staan beschreven om je onderwijs anders te organiseren. Er wordt uitgegaan van twee componenten; de visie op / organisatie van het leren van de school en de verschillende manieren waarop kinderen gegroepeerd kunnen worden.

De Slim Fit Box is ontwikkeld door Marius Berendse en Ineke van Sijl. Zij werden daarbij geïnspireerd door het TOM-concept (zie ook www.teamonderwijs.nl).

Visie op / organisatie van het leren
Bij het anders organiseren van onderwijs kan er een driedeling gemaakt worden in de visie / organisatie van leren. Dit is de uitleg die boven de kolommen staat. Men kan ervoor kiezen om ’s ochtends aan de hand van methoden te werken, en ’s middags groepsoverstijgend. Dit houdt in dat men in de ochtend vasthoudt aan de al bestaande structuur. In de middag onderzoekt de school opties om meer groepsoverstijgend te gaan werken, bijvoorbeeld op het gebied van wereldoriëntatie en / of creatieve vakken. Een tweede mogelijke organisatievorm is om in de ochtend instructies centraal te stellen en in de middag groepsoverstijgend te werken. Bij het centraal stellen van instructies vindt er een verschuiving plaats van het geven van gehele lessen naar het geven van een instructie, waarna kinderen zelfstandig verwerken, bijvoorbeeld in de vorm van een weektaak. Tot slot kan de keuze gemaakt worden om leer- en ontwikkelingslijnen centraal te stellen. Hierbij moet opgemerkt worden dat er bij deze vorm van leren nog steeds gebruik kan worden gemaakt van methoden, zij het als bronnenboek.

Groeperingsvormen van kinderen
Bij het anders organiseren van onderwijs kan ook gekeken worden naar de groeperingsvormen van de kinderen. Dit is de uitleg die bij de drie rijen staat. Een kleine school zal zich bijvoorbeeld snel in verticale units gaan organiseren, gewoonweg omdat dat niet anders kan. Er zijn onvoldoende leerlingen om aan het jaarklassensysteem vast te kunnen houden. Soms maken scholen echter ook uit visieoverwegingen de keuze om in unitstructuur te gaan werken. Grote scholen kunnen voor de groeperingsvorm horizontale units kiezen; een unit met bijvoorbeeld 4 groepen 3. Tot slot kun je er nog voor kiezen om in clusters van 2 basisgroepen te gaan werken. Deze clusters werken in meer of mindere mate samen gedurende de dag.

Het negen velden model
Wanneer men beide gegevens (organisatie van het leren / groeperingsvormen van leerlingen) combineert, komt men op 9 mogelijke combinaties uit om onderwijs anders te organiseren. Scholen kunnen bepalen in welke cel zij op dit moment staan en naar welke cel zij zich graag naartoe willen ontwikkelen (stip aan de horizon). Hierbij moet opgemerkt worden dat een plek in de cel niet statisch is. Sommige scholen zullen bijvoorbeeld meer links in cel 5 staan (net overgestapt van methoden naar instructies), terwijl er ook scholen in cel 5 kunnen zitten die al heel dicht bij de overgang naar het werken met leer- en ontwikkelingslijnen zitten.

Ben je nieuwsgierig waar je als school op dit moment staat / waar jij je als school graag naartoe wilt ontwikkelen? Doe dan de Slim Fit test elders op deze website! Aan de hand van 5 vragen ontdek je waar jouw school op dit moment staat of wat jullie stip aan de horizon is!

De lagen
Wanneer men als school een keuze heeft gemaakt waar zij zich naartoe willen ontwikkelen, kan men na gaan denken over een aantal aspecten van hun onderwijs.

Op basis van bovenstaande punten kunnen inzichten en concrete actiepunten worden verworven.

Terug naar de startpagina...